Corrosie krijgt eigen sectie

De Bond voor Materialenkennis heeft sinds kort een nieuwe afdeling: de Sectie Corrosie. Het doel van dit onderdeel is om naar een brede achterban van de Bond een platform te bieden voor uitwisseling van
praktische kennis op het gebied van corrosie, aldus de Bond. Dit zal worden gedaan door het
organiseren van onder andere thematische bijeenkomsten. Verder zal de afdeling lid worden van de Europese Corrosie Federatie. De al bestaande Studiekern Corrosie die een meer specialistisch en besloten karakter heeft zal naast de nieuwe sectie blijven bestaan.

Previous articleCBS: meer productie en hogere afzetprijzen
Next articleAuma introduces explosion proof variant